Om mig

Utbildning

Jag har en socionomexamen från Grekland och är utbildad till psykolog vid Stockholms Universitet.

 Leg. psykolog med grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi (PDT)

 Vidareutbildad inom ramen för specialistordningen i kognitiv- beteendeterapi (KBT), neuropsykologisk testning, utredning och diagnostik av vuxna, samt neuropsykiatrisk problematik (ADHD och Autismspektrum)

 Diplomerad mindfulnessinstruktör

 Par- och familjeterapeut

 

Erfarenhet

Jag har 30 års yrkeserfarenhet som klinisk psykolog och psykoterapeut inom psykiatri men framförallt inom vården för psykosomatisk/stressrelaterad ohälsa. Fokus har legat på hjärt-kärlsjukdomar, långvariga smärttillstånd och utmattningssyndrom. Parallellt med det kliniska arbetet har jag i många år varit knuten till stressforskning vid Karolinska Institutet. Utbildning och handledning av teampersonal har jag i 20 år också ägnat mig åt.

De senaste 10 åren har jag arbetat privat med konsultation, kristerapier, korta och längre individuella psykoterapier, neuropsykologiska utredningar, par- och familjeterapier samt mindfulnessbaserad stresshantering.

 

Spetskompetens

Jag har stort intresse, erfarenhet och kompetens för att arbeta med personer som lider av stress, utmattning, kriser, depression, ångest, sömnstörning, svårigheter att etablera och bibehålla en relation, negativ självbild och låg självkänsla, personer som har svårt att uttrycka sina känslor och behov, sätta gränser och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Jag arbetar även gärna med personer som har svårt att styra sina impulser, reglera sina affekter, fokusera på sina mål och handla efter dem. Jag brinner såväl för att hjälpa människor förstå sina symtom och dysfunktionella tanke-och beteendemönster utifrån sin tidiga uppväxt som för att stödja människor att bryta de negativa mönstren och bli fria att göra val utifrån sina behov, mål och värderingar.

Varmt välkommen att boka tid!