Behandling

Samtalsrum med fåtöljer

Priser

Individuellt samtal 45 min

1 200 kr

Parsamtal / familjesamtal 60 min
1 700 kr

Öppettider

Telefontider
Tisdag & onsdag
10:00 - 11:30

Mottagningstider

Måndag, torsdag, fredag
13:00 - 20:00

I mitt behandlingsarbete använder jag mig av kunskaper, metoder och verktyg som har utvecklats inom olika psykologiska skolor som t.ex den psykodynamiska (PDT), den kognitiva, beteendeterapi (KBT) och den systemiska.

Valet av metoden sker på basis av den unika person jag möter, hens speciella svårigheter och utmaningar i kombination med den bästa vetenskapliga evidensen som metoden har för problematiken i fråga.

Behandlingsformer

Screening ADHD och Asperger

Neuropsykologisk utredning

Konsultation (1-2 besök)

Familjerådgivning

Stresshantering

Psykoterapi

Stödsamtal

Kristerapi
Parterapi

Jag har stort intresse, erfarenhet och kompetens för att arbeta med personer som lider av stress, utmattning, kriser, depression, ångest, sömnstörning, svårigheter att etablera och bibehålla en relation, negativ självbild och låg självkänsla, personer som har svårt att uttrycka sina känslor och behov, sätta gränser och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Jag erbjuder samtal på svenska och grekiska.

För nya patienter

I regel påbörjas en terapiprocess efter en inledande utredningsfas som innefattar minst tre samtal. Under dessa samtal berättar klienten om sina problem och besvär, om sin livshistoria, svarar på mina frågor och fyller i olika frågeformulär.

Min uppgift under denna period är att försöka skapa en förståelse om vad som kan tänkas orsaka klientens svårigheter, tänka ut behandlingsmål och metoder, formulera och förmedla dessa till klienten.

Om hen har känt sig trygg och förstådd och funnit våra tre första samtal meningsfulla och vi delar samma uppfattning om problembilden och hur förändringsprocessen ska gå till övergår kontakten till huvudarbetet, det vill säga terapi. Om dessa villkor inte uppfylls kan kontakten avslutas där.

Välkommen till mig i centrala Stockholm!

Kontakt & vägbeskrivning