VÄLKOMMEN TILL

Psykolog Maria Tsantaridou

Legitimerad psykolog med lång erfarenhet och bred kompentens i centrala Stockholm

Om oss

Utbildning

Jag är leg psykolog med grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi (PDT). Vidareutbildad inom ramen för specialistordningen i kognitiv- beteendeterapi (KBT), neuropsykologisk testning, utredning och diagnostik av vuxna samt neuropsykiatrisk problematik (ADHD och Autismspektrum). Diplomerad mindfulness instruktör. Par- och familjeterapeut. Erbjuder samtal på både svenska och grekiska.
Jag har en socionomexamen från Grekland och är utbildad till psykolog vid Stockholms Universitet.
Har 30 års yrkeserfarenhet som klinisk psykolog och psykoterapeut inom psykiatri men framförallt inom vården för psykosomatisk/stressrelaterad ohälsa. Fokus har legat på hjärt-kärlsjukdomar, långvariga smärttillstånd och utmattningssyndrom.
Parallellt med det kliniska arbetet har jag i många år varit knuten till stressforskning vid Karolinska Institutet. Utbildning och handledning av teampersonal har jag i 20 år också ägnat mig åt.

Erfarenhet

De senaste 10 åren har jag arbetat privat med konsultation, kristerapier, korta och längre individuella psykoterapier,
neuropsykologiska utredningar, par- och familjeterapier samt mindfulnessbaserad stresshantering.
Jag har stort intresse, erfarenhet och kompetens för att arbeta med personer som lider av stress, utmattning, kriser, depression,
ångest, sömnstörning, svårigheter att etablera och bibehålla en relation, negativ självbild och låg självkänsla, personer som har svårt att uttrycka sina känslor och behov, sätta gränser och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Arbetar även gärna med personer som har svårt att styra sina impulser, reglera sina affekter, fokusera på sina mål och handla efter dem.
Jag brinner såväl för att hjälpa människor förstå sina symtom och dysfunktionella tanke-och beteendemönster utifrån sin tidiga uppväxt som för att stödja människor att bryta de negativa mönstren och bli fria att göra val utifrån sina behov, mål och värderingar.

Varmt välkommen att boka tid!

Mottagningen erbjuder

  • Kristerapi

  • Stresshantering

  • Parterapi

  • Familjerådgivning

  • Stödsamtal

  • Psykoterapi

Bildgalleri

Kontakt

Information

Psykolog Maria Tsantaridou

Olof Palmes gata 20A

111 37 STOCKHOLM 

Vägbeskrivning

Skriv till oss